เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
บอร์ดติดประกาศ พื้นกำมะหยี่ ขอบอลูมีเนียมชุบอโนไดท์
บอร์ดติดประกาศ ไม้ค๊อก+ไวท์บอร์ด
สามารถเลือกหน้าบอร์ดติดประกาศ ได้ 3 แบบ
บอร์ดติดประกาศผ้ากำมะหยี่ สามรถเลือกสีได้ 3 สี มาตรฐาน แดง เขียว น้ำเงิน
บอร์ดติดประกาศไม้ค๊อก
ผิวหน้าไม้ค๊อกยึดหยุ่นได้ดี ทำให้ไม่เห็นรูเข็มหมุด หลังจากดึงหมุดออก
บอร์ดติดประกาศชานอ้อย ราคาประหยัด ผิวหน้าจะเห็นรอยหมุดมากที่สุด
ขนาดมาตรฐาน สำหรับ บอร์ดติดประกาศ แบบแขวน
30x40 cm.
40x60 cm.
60x80 cm.
60x90 cm.
80x120 cm.
90x120 cm.
90x150 cm.
90x180 cm.
120x150 cm.
120x180 cm.
120x200 cm.
120x240 cm.
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved