เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
บอร์ดเสียบอักษร หน้าตรงขนาด 60*80 ซม.
บอร์ดเสียบอักษร หน้าเอียงขนาด 45*60 ซม.
บอร์ดเสียบอักษร หน้าตรง ฐานกลม
ขนาด 60*80 ซม.
ตัวอักษรสีขาว ขนาด 1นิ้ว สำหรับบอร์ดเสียบอักษร
อักษรไทย ชุดละ1,250 ตัว
อักษรอังกฤษ ชุดละ 1,000 ตัว
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved