เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
ฟลิปชาร์ท หน้าบอร์ดเป็นกระดานไวท์บอร์ด เขียนลบได้ดี มีรางหนีบกระดาษด้านบนของบอร์ด สามารถหนีบกระดาษได้มากกว่า 50 แผ่น โครงขาตั้งทำจากเหล็กอบสีเทา
ฟลิปชาร์ท หน้าบอร์ดเป็นกระดานไวท์บอร์ด เขียนลบได้ดี มีรางหนีบกระดาษด้านบนของบอร์ด สามารถหนีบกระดาษได้มากกว่า 50 แผ่น โครงขาตั้งทำจากอลูมีเนียม สามารถปรับสูงต่ำได้ และซ่อนเก็บขาได้ สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย
ขนาดมาตรฐาน ของ กระดาน ฟลิปชาร์ท
55*80 cm.
80*100 cm.
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved