เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
จำหน่าย ไม้ค๊อก ยกม้วน หรือ แบ่งขายเป็นเมตร สำหรับผู้รับเหมาตกแต่ง ราคาโรงงาน
จำหน่าย แผ่นไวท์บอร์ดนำเข้า โดยลูกค้าสามารถ ซื้อเฉพาะแผ่นไวท์บอร์ด หรือ ไวท์บอร์ดพร้อมปะไม้อัด 4มิล 6มิล 10มิล ก็ได้
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved