เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
ขนาดมาตรฐาน สำหรับ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
80x120 cm.
90x120 cm.
90x150 cm.
90x180 cm.
120x150 cm.
120x180 cm.
120x240 cm.
บอร์ดติดประกาศ พร้อมโครงขาตั้งเหล็กอบสีเทา มีล้อเลื่อน สามารถล็อคล้อได้ ดูเพิ่มเติมได้ที่ หน้าบอร์ดติดประกาศ
สามารถเลือกหน้าบอร์ดติดประกาศ ได้ 3 แบบ
บอร์ดติดประกาศผ้ากำมะหยี่ สามรถเลือกสีได้ 3 สี มาตรฐาน แดง เขียว น้ำเงิน
บอร์ดติดประกาศไม้ค๊อก
ผิวหน้าไม้ค๊อกยึดหยุ่นได้ดี ทำให้ไม่เห็นรูเข็มหมุด หลังจากดึงหมุดออก
บอร์ดติดประกาศชานอ้อย ราคาประหยัด ผิวหน้าจะเห็นรอยหมุดมากที่สุด
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved