เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
ขอบอลูมีเนียมชุบอโนไดท์สีเงิน มุมกระดานสีน้ำเงิน มีที่เสียบปากกา ได้2ด้าม และรางวางแปลงลบ
สามารถเลือกหน้าบอร์ดได้ทั้ง 2 แบบ
แบบธรรมดา สำหรับ งานใช้เขียนทั่วไป
แบบแม่เหล็ก
สำหรับ ใช้เขียน และ ใช้เม็ดแม่เหล็กเพื่อติดภาพ หรือ ดัดแปลงเพื่อการนำเสนองานได้หลายรูปแบบ
ขนาดมาตรฐาน สำหรับ กระกานไวท์บอร์ด แบบแขวน
30x40 cm.
40x60 cm.
60x80 cm.
60x90 cm.
80x120 cm.
90x120 cm.
90x150 cm.
90x180 cm.
120x150 cm.
120x180 cm.
120x200 cm.
120x240 cm.
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved