เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
บอร์ดนิทรรศการ ต่อประกอบได้หลายรูปแบบ ด้วย ตัวข้อต่อ
ขนาดต่อ 1 บอร์ด 70*100 ซม. จำหน่ายเป็นชุด ชุดละ 2 บอร์ด
สามารถดูเพิ่มเติม ป้ายและอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ได้ที่ www.nationboardmedia.com
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved