เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
โปสเตอร์สแตน รหัส PS-S1
ขาตั้งและกรอบทำจากสแตนเลส มีแผ่นอคิลิคใสปิดด้านหน้ากันรอย ใช้งานได้ 2 หน้า
ขนาดมาตรฐาน 55*75 ซม.
โปสเตอร์สแตน รหัส PS-S2
ขาตั้งและกรอบทำจากสแตนเลส มีแผ่นอคิลิคใสปิดด้านหน้ากันรอย ใช้งานได้ 2 หน้า
ขนาดมาตรฐาน 55*75 ซม.
โปสเตอร์สแตน รหัส PS-S3
ขาตั้งและกรอบทำจากสแตนเลส มีแผ่นอคิลิคใสปิดด้านหน้ากันรอย ใช้งานได้ 2 หน้า
ขนาดมาตรฐาน 55*75 ซม.
โปสเตอร์สแตน รหัส PS-S4
ขาตั้งและกรอบทำจากสแตนเลส มีแผ่นอคิลิคใสปิดด้านหน้ากันรอย ใช้งานได้ 2 หน้า
ขนาดมาตรฐาน 60*80 ซม. และ 80*120 ซม.
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved