เราเป็นโรงงานผู้ผลิต กระดานไวท์บอร์ด กระดานติดประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์ บอร์ดจัดนิทรรศการ บอร์ดทุกชนิด
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบแขวนผนัง
+ กระดานไวท์บอร์ด แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ กระดานไวท์บอร์ด ข้อความและตารางสติ๊กเกอร์
+ กระดานไวท์บอร์ดกระจก
+ กระดานไวท์บอร์ดสั่งทำ
+ กระดานฟลิปชาร์ท
+ บอร์ดติดประกาศ
+ บอร์ดติดประกาศ ตู้กระจก
+ บอร์ดติดประกาศ แบบโครงขาตั้งมีล้อเลื่อน
+ บอร์ดเสียบอักษร
+ บอร์ดจัดนิทรรศการ
+ โปสเตอร์สแตน
+ เสากั้นทาง
+ วัตถุดิบ ขายส่ง
กระดานติดประกาศตู้กระจก ขอบอลูมีเนียม บานกระจกเลื่อน ล็อคได้
พื้นบอร์ด จะเลือกเป็น ไม้ค๊อก กำมะหยี่ ชานอ้อย หรือ ไวท์บอร์ด ก็ได้
กระดานติดประกาศตู้กระจก พร้อมขาตั้ง มีล้อเลื่อน หรือ ติดตั้งถาวรฝั่งดินได้
เพิ่มหลังคา โพลีคาบอเนต หรือ หลังคาแบบอื่นๆได้ ทำตามแบบได้ทุกแบบ
สามารถเลือกหน้าบอร์ดติดประกาศ ได้ 3 แบบ
บอร์ดติดประกาศผ้ากำมะหยี่ สามรถเลือกสีได้ 3 สี มาตรฐาน แดง เขียว น้ำเงิน
บอร์ดติดประกาศไม้ค๊อก
ผิวหน้าไม้ค๊อกยึดหยุ่นได้ดี ทำให้ไม่เห็นรูเข็มหมุด หลังจากดึงหมุดออก
บอร์ดติดประกาศชานอ้อย ราคาประหยัด ผิวหน้าจะเห็นรอยหมุดมากที่สุด
ขนาดมาตรฐาน สำหรับ บอร์ดติดประกาศตู้กระจก และ บอร์ดติดประกาศตู้กระจกแบบมีขาตั้ง
60x80 cm.
60x90 cm.
80x120 cm.
90x120 cm.
90x150 cm.
90x180 cm.
120x150 cm.
120x180 cm.
120x200 cm.
120x240 cm.
Copyright (c) 2012
Nation board & Media Ltd., Part.
All rights reserved